hieu-qua-triet-long-diode-laser

Nguyên lý tác động hiệu quả của máy triệt lông Diode laser

Công nghệ Diode Laser là công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ sử dụng bóng nguồn phát laser là module diode,bước sóng phù hợp 808nm hấp thụ melanin của nang lông từ đó ngắt đi nguồn nuôi khiến lông rụng an toàn. Nhiệt bị tổn thương có chọn lọc ở nang lông. Bước sóng laser lý tưởng để loại bỏ lông được hấp thu mạnh mẽ bởi melanin. Nhưng không ảnh hương đến các mô xung quanh và đi sâu vào lớp hạ bì.

Công nghệ Diode Laser là công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ sử dụng bóng nguồn phát laser là module diode, bước sóng phù hợp 808nm hấp thụ melanin của nang lông từ đó ngắt đi nguồn nuôi khiến lông rụng an toàn. Nhiệt bị tổn thương có chọn lọc ở nang lông. Bước sóng laser lý tưởng để loại bỏ lông được hấp thu mạnh mẽ bởi melanin. Nhưng không ảnh hương đến các mô xung quanh và đi sâu vào lớp hạ bì.

Both comments and trackbacks are currently closed.