máy xóa xăm hlg2

máy xóa xăm hlg2

Tay Laser sở hữu 3 bước sóng 1064nm tác dụng phá tan sắc tố mà đen cở đơn vị nanômét , 532nm tác dụng bắt và phá tan các săc tố có màu nâu, xanh, đỏ, 755nm ứng dụng kích thích tái tạo mô tế bào bằng việc đẩy nhanh việc thay thế các khối cơ chùn nhảo, tế bào già yếu để kích thích sự sinh trưởng tự nhiên Collagen và Elastin mới

Tay Laser sở hữu 3 bước sóng 1064nm tác dụng phá tan sắc tố mà đen cở đơn vị nanômét , 532nm tác dụng bắt và phá tan các săc tố có màu nâu, xanh, đỏ, 755nm ứng dụng kích thích tái tạo mô tế bào bằng việc đẩy nhanh việc thay thế các khối cơ chùn nhảo, tế bào già yếu để kích thích sự sinh trưởng tự nhiên Collagen và Elastin mới

Trả lời